لوگوهای شبکه اجتماعی حامیان ولایت

 

بسمه تعالی

با سلام

دوستانی که مایلند لوگوی شبکه اجتماعی حامیان ولایت را در سایت خود بگذارند یکی از کدهای زیر را کپی کنند و در وبلاگ یا سایت خود قرار دهند

بلاگنویسان عزیزی که در وبلاگشان به شبکه اجتماعی حامیان ولایت لینک داده اند، لطف کنند، نام و آدرس وبلاگشان را از طریق ایمیل admin@velayatmadaran.ir یا با اطلاع دادن به کاربر شریف سیستانی در داخل شبکه نسبت به افزودن وبلاگشان به جمع وبلاگهای حامی شبکه اجتماعی حامیان ولایت اقدام نمایند.

 


  شبکه اجتماعی حامیان ولایت شبکه اجتماعی حامیان ولایت <SPAN style="position:absolute; right:0px; top:0px;"> <a target=_blank href="http://velayatmadaran.ir" mce_href="http://velayatmadaran.ir" ><img border=0 src="http://www.shiaupload.ir/images/70746408668567497323.png" _wpro_src="http://www.shiaupload.ir/images/70746408668567497323.png" alt=" شبکه اجتماعی حامیان ولایت فضایی برای تمام ارادتمندان و مشتاقان به ولایت"></a> </SPAN> <SPAN style="position:absolute; left:0px; top:0px;"> <a target=_blank href="http://velayatmadaran.ir" mce_href="http://velayatmadaran.ir" ><img border=0 src="http://www.shiaupload.ir/images/39075180183834245361.png" _wpro_src=http://www.shiaupload.ir/images/39075180183834245361.png" alt=" شبکه اجتماعی حامیان ولایت فضایی برای تمام ارادتمندان و مشتاقان به ولایت"></a> </SPAN>  
شبکه اجتماعی حامیان ولایت شبکه اجتماعی حامیان ولایت <SPAN style="position:absolute; right:0px; top:0px;"> <a target=_blank href="http://velayatmadaran.ir" mce_href="http://velayatmadaran.ir" ><img border=0 src="http://www.shiaupload.ir/images/95755583979308671543.png" _wpro_src="http://www.shiaupload.ir/images/95755583979308671543.png" alt=" شبکه اجتماعی حامیان ولایت فضایی برای تمام ارادتمندان و مشتاقان به ولایت"></a> </SPAN> <SPAN style="position:absolute; left:0px; top:0px;"> <a target=_blank href="http://velayatmadaran.ir" mce_href="http://velayatmadaran.ir" ><img border=0 src="http://www.shiaupload.ir/images/82850536261022324057.png" _wpro_src="http://www.shiaupload.ir/images/82850536261022324057.png" alt=" شبکه اجتماعی حامیان ولایت فضایی برای تمام ارادتمندان و مشتاقان به ولایت"></a> </SPAN>  
شبکه اجتماعی حامیان ولایت

شبکه اجتماعی حامیان ولایت

<p style="text-align: center;" mce_style="text-align: center;"><a title="شبکه اجتماعی حامیان ولایت" href="http://velayatmadaran.ir" mce_href="http://velayatmadaran.ir" target="_blank"><img title="شبکه اجتماعی حامیان ولایت" src="http://www.shiaupload.ir/images/31364867140513170147.jpg" mce_src="http://www.shiaupload.ir/images/31364867140513170147.jpg" alt="شبکه اجتماعی حامیان ولایت" width="157" height="183" /></a></p> <p style="text-align: center;" mce_style="text-align: center;"><a title="شبکه اجتماعی حامیان ولایت" href="http://velayatmadaran.ir" mce_href="http://velayatmadaran.ir"><img title="شبکه اجتماعی حامیان ولایت" src="http://www.shiaupload.ir/images/46584533718965480675.jpg" mce_src="http://www.shiaupload.ir/images/46584533718965480675.jpg" alt="شبکه اجتماعی حامیان ولایت" /></a></p>  

/ 0 نظر / 25 بازدید