مجرم بی انصاف را بگیرید

بیانات ارزشمند رهبرمعظم انقلاب،  روز چهارشنبه ( 6 آبان 88)دردیدار نخبگان علمی کشور  برگ زرین دیگری از روشنگری های بی تای  ایشان است که توجه به فرازهای ‏مهم آن برای همگان به ویژه خواص، نخبگان و مسئولین ضروری است. در این کوتاه سخن به برخی از این فرازهای مهم اشاره ‏می شود:‏

1-‏ حوادث پرفراز و نشیب 30سال اخیر در صحنه ها و عرصه های مختلف هرچند موجب رنجش دوستان و در مواردی ‏تحمیل هزینه هایی به نظام اسلامی شده است اما تعبیر ناب ایشان به ایجاد نوعی مصونیت به علت مقاومت در مقابل ‏هجوم بی سابقه همه جانبه و مستمر قدرتهای امنیتی، سیاسی، رسانه ای و تبلیغاتی جهان و تبدیل نظام اسلامی به ‏مجموعه ای مستحکم و ضدضربه نکته مهم دیگری است که تلخی حوادث اخیر را به حداقل می رساند. ‏

 


‏2-‏ انتقاد رهبر معظم انقلاب از جنجال سازی و لفاظی  - که مع الاسف از سوی برخی شکست خوردگان انتخابات88 ‏کماکان دنبال می شود- موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. بر همگان لازم است که از این جنجال ‏سازی ها که اغلب به پیچیده تر شدن مشکلات منجر می شود پرهیز کرده و در مقابل با اقداماتی مانند ایجاد کرسی ‏های آزادِ «فکری – سیاسی» و معرفتی در دانشگاهها و بحث منطقی دانشجویان برای درک حق و حقیقت، ‏آزاداندیشی واقعی را رقم بزنند. ‏


‏3-‏ انصاف در انتقاد دیگر ضرورتی بود که از سوی رهبری معظم مورد توجه قرار گرفت که با وجود تلاشهای فراوان ‏صورت گرفته از سوی برخی مسئولین کشور و همچنین طرح برخی شعارها در این زمینه از سوی بعضی سیاسیون ‏که بیشتر شبیه ادعاست، متاسفانه بی انصافی در نقد مصیبت بزرگی است که حاشیه های آن بیشتر فضای جامعه را ‏مسموم می کند و کماکان در میان اکثریت قریب به اتفاق سیاسیون همه گیر است. در صورت عدم تجدیدنظر در این ‏مسیر بیراه عواقب خطرناکی سرمایه های اجتماعی را تهدید می کند که مطمئنا جناحهای مختلف متضرر اصلی آن ‏خواهند بود.‏


‏4-‏ ایشان در سخنرانی روز گذشته به اعلام برخی مسائل پشت صحنه ازطریق دادن پیغام خصوصی به عناصرصحنه ‏گردان در اولین ساعات پس از انتخابات نیز اشاره کردند. آنچه در ادامه سخنان ایشان مشاهده می شود اوج غرور و ‏کبر در برخی سیاسیون است که بی توجه به توصیه های دلسوزانه ایشان به اقدامات سرخود خود ادامه دادند.‏


‏5-‏ اما مهمترین فراز سخنان روز گذشته رهبر انقلاب معرفی زیر سئوال بردن بدون استدلال و دلیل اصل انتخابات از ‏سوی عده ای به عنوان  "بزرگترین جرم" و انتقاد شدید ایشان از بی توجهی برخی به این جرم بود. آنچه مورد تاکید ‏نگارنده در این بخش است توجه به وظیفه ذاتی قوه قضائیه برای برخورد با جرم است. بر اساس نص صریح قانون ‏اساسی در بند4 اصل156 از جمله وظایف روشن قوه قضائیه "کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و ‏اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام" است. حال سوال اینجاست که وقتی با صراحت از سوی رهبر معظم ‏انقلاب "بزرگترین جرم"معرفی می شود، دستگاه قضایی با چه توجیهی در برابر این جرم بزرگ سکوت کرده و ‏اقدامی نمی کند؟ آیا باید کار به جایی رسانده شود که فریاد روشنگرانه ولی امر مسلمین اینگونه طرح شود که "آیا این ‏جرم کمی است؟". داشتن انتظار از قوه قضائیه برای پاسخ به این سوال رهبر انقلاب حداقل چیزی است که می تواند ‏جامعه را در جریان اقدامات عدلیه نظام اسلامی برای برخورد قاطع با "بزرگترین جرم" ماه های اخیر قرار دهد.


و در پایان یادآوری این تک بیت برای اهل بینش و خرد کافی است که :‏

در خانه اگر کس است یکحرف بس است

منبع

/ 0 نظر / 21 بازدید