اربعین شروع جاذبه مغناطیسی حسینی

بسمه تعالی

اربعین شروع جاذبه مغناطیسی حسینی

 

سال پیش روز اربعین این جمله از بیانات آقا را در پستی در گوگل باز منتشر کردم بدون اینکه درک درستی از این جمله داشته باشم ولی امسال که به کرم امام حسین(ع) این حقیر رو سیاه در اربعین زیارت اباعبدالله الحسین (ع) را درک کردم با تمام وجودم این جمله را حس کردم. حسی که وصف شدنی نیست !

آنجا بود که توانستم درک کنم که چطور در اثر محبت به ولی خدا(بخصوص اباعبدالله الحسین علیه لسلام) خودخواهی ها از بین می رود!

آنجا یک نمونه کوچکی از جامعه مهدوی را دیدم که شیرینیش آدم را سر مست می کند. سرمستی که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست

اینجا با تمام وجودت مفهوم استغنا را درک می کنی

راز معجزه اربعین در چیست؟ در جاذبه مغناطیس حسینی که اربعین آغاز آن است.این جاذبه مغناطیسی همه کسانی که در میدان مغناطیسی قرار گرفته اند را تحت تاثیر شدید خود قرار می دهد. همه، هم جهت این جاذبه مغناطیسی قوی حسینی، حسینی می شوند.

ولی هر که ناخالصی بیشتری داشته باشد از این انرژی بهره کمتری خواهد برد و پس از اتمام اربعین زودتر اثر نورانی آن را از دست می دهند! بنده روسیاه پس از اتمام اربعین کاملا این حس را درک کردم و ذرات وجودم به حالت سابق خود برگشت ای کاش می توانستم توشه ای از آن حالت حالت غیر قابل وصف ذخیره می کردم

ولی یادآوری آن حال و هوا هم سرمست کننده است

یادش بخیر

/ 0 نظر / 87 بازدید